Puhujat


Keynotepuhujat

Mikko Hyppönen
Teemu Roos
Jessikka Aro
Ilkka Niemelä

Ohjelmalinjapuhujat

Päivi Lignell
Juha Malmivaara
Marjo Joshi
Soili Karinen
Oona Laitinen
Manne Miettinen
Kari Kataja
Jonna Korhonen
Topi Litmanen
Liisa Kallio
Heidi Laine
Miikka Kairinen
Tia Hoikkala
Marjaana Kareinen
Ari Mujunen
Merja Laamanen
Arho Virkki
Mikael Uusi-Mäkelä
Sami Hautakangas
Miika Lippojoki
Mikko Järvinen
Hanna Teräs
Manu Pajuluoma
Vilho Kolehmainen
Jori Löytynoja
Tommi Saranpää
Janne Teräslahti
Marko Borodavkin
Emma Falck
Hanna Nordlund
Samuli Malinen
AV-SIG -ryhmä
Johan Nyman
Erja Widgren-Sallinen
Kati Iltanen
Elina Toivanen
Mika Luimula
Mika Suutari
Andreas Van Assche
Eino Tuominen
Toni Sallanmaa
Rami Heinisuo

Mikko Hyppönen

F-Secure

Mikko Hyppönen työskentelee tutkijana F-Securessa. Yhdysvaltalainen CISO-lehti valitsi hänet vuoden 2020 tärkeimmäksi tietoturva-ammattilaiseksi. Hyppönen konsultoi tietoturva-asioita mm. Suomen valtionjohdolle ja Interpolille. Hän on myös kansainvälisen televiestintäliiton tekoälyryhmän jäsen.

Verkon tulevaisuus

Kaikista laitteista tulee tietokoneita, kaikki menee verkkoon ja datasta tulee rahaa. Ylikansalliset yritykset profiloivat kansalaisemme ja myyvät tulokset eteenpäin. Sinisilmäiset surffaajat jakavat salaisuutensa ja sijaintinsa koko maailmalle. Kansainväliset verkkorikolliset etsivät uhrinsa sosiaalisesta mediasta. Mitä tehdä? Ja miltä verkko näyttää ensi vuosikymmenellä? Mikko Hyppönen kertoo näkemyksensä verkon tulevaisuudesta.

Teemu Roos

Helsingin yliopisto

Teemu Roos on maailmanlaajuisesti huippusuositun Elements of AI: Tekoälyn perusteet -verkkokurssin vastuuopettaja ja arvostettu tiedeviestijä. Roos toimii tietojenkäsittelytieteen professorina Helsingin yliopistolla ja johtaa Suomen tekoälykeskuksen opetusohjelmaa.

Tekoäly: mitä se on ja miksi kaikki puhuvat siitä?

Tekoälyä on kuvailtu yhtä suureksi mullistukseksi kuin sähköistymistä. Tekoälyn ja robotisaation aiheuttamaa työn murrosta kutsutaan neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Mistä on kyse, onko kaikkien opeteltava koodaamaan tekoälyä, ja vievätkö robotit työpaikkamme?

Jessikka Aro

Yleisradio

Jessikka Aro on palkittu Yleisradion toimittaja ja tietokirjailija. Aro on erikoistunut Venäjään, ekstremismiin ja informaatiosodankäyntiin. Hän on tutkinut Venäjän sometrollien vaikutusta yleiseen mielipiteeseen Venäjän rajojen ulkopuolella, ja hän on todistanut aiheesta Yhdysvaltojen kongressissa

Valeuutiset ja somepropaganda turvallisuusuhkana – näin siihen vastataan

Esittelen nykyaikaisen somemanipulaation ja valeuutisoinnin anatomiaa, tekniikoita ja vaikutuksia ihmismieleen. Näytän esimerkkejä onnistuneista ja laajalle levinneistä poliittisista somevaikutuskampanjoista Suomessa ja ulkomailla. Samalla esittelen keinoja, joilla sometrollausta ja häirintää vastaan voi taistella.

Ilkka Niemelä

Aalto-yliopisto

TkT Ilkka Niemelä väitteli tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1987 ja on tietojenkäsittelytekniikan professori. Hän on ollut Aalto-yliopiston rehtori vuodesta 2017 alkaen. Niemelä toimi provostina vuosina 2014–2017 ja sitä ennen akateemisista asioista vastaavana vararehtorina.

Digivisio 2030 – kohti korkeakoulujen yhteistä tulevaisuuden oppimisen ekosysteemiä

Suomi elää osaamisesta. Osaajista ja osaamisesta on käynnissä globaali kilpajuoksu. Jokaisen huolehdittava osaamisensa elinikäisestä kehittämisestä. Korkeakoulujen tulevaisuus ei rakennu nykypäivän ongelmien ratkaisulla tai seuraamalla sivusta kun maailma muuttuu. Tulevaisuus on uskallettava tehdä itse. Se vaatii ajattelun avartamista ja korkeakoulurajat rikkovaa yhteistyötä. Kerron siitä, miten Suomen korkeakoulut rakentavat yhdessä tulevaisuuden oppimisen ekosysteemiä Digivisio 2030 hankkeessa


Ohjelmapolku 1 puhujat
Päivi Lignell

Tampereen yliopisto

Ohjelmapolku 1: Muutoksenhallinta osana palvelunhallintaa

Kuinka tarjota palveluita hallitusti ja miten muutoksenhallinta auttaa tässä?
Esityksessä tuodaan esille muutoksenhallinnan hyötyjä palveluiden näkökulmasta ja miten muutoksenhallinta otettiin käyttöön Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Kari Kataja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Ohjelmapolku 1: Ajankohtaista tietosuojasta – käytännön kokemuksia, oppeja ja yhteistyötä

Esityksessä korkeakoulujen tietosuojavastaavien verkosto käy läpi ajankohtaisia tietosuojaa liittyviä asioita: käytännesääntötyön eteneminen, lainsäädännön ja sen tulkinnan haasteita ja tietoturvaloukkauksista opittuja asioita jne.

Esitys pidetään yhdessä Anni Tuomelan kanssa.

Merja Laamanen

Jyväskylän yliopisto

Ohjelmapolku 1: Isossa kuvassa ketterästi – DUO-kehitysmalli Jyväskylän yliopistossa

SAFe-viitekehykseen pohjautuva DUO-kehitysmalli on tuonut ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta Jyväskylän yliopiston digikehittämiseen. Kuvaamme lähtökohdat, toimintatavan, onnistumiset ja haasteet ison organisaation toiminnan muutoksessa.

Esitys pidetään yhdessä Rikupekka Oksasen kanssa.

Sami Hautakangas

Tampereen yliopisto

Ohjelmapolku 1: Ristiinopiskelu: kehittämisestä kohti käytännön arkea

Ristiinopiskeluun on kehitetty korkeakoulujen yhteistyönä periaatteet, toimintamallit, niitä tukevat yhteiset ohjeet sekä toimintaprosesseja tukevat tekniset ratkaisut. Nyt on aika valmistella korkeakoulujen ja yhteistyöverkostojen käyttöönottotyö.

Manu Pajuluoma

Lapin yliopisto, Lapin AMK

Ohjelmapolku 1: Sähköinen tutkintotodistus – Lapin AMK ja KAMK

Lapin ammattikorkeakoululla ja Kajaanin ammattikorkeakoululla on käytössään sähköinen tutkintotodistus. Tule mukaan kuulemaan miten opiskelijapalveluiden digitaalinen kehittäminen on parantanut opiskelijan datan hallintaa ja tietoturvallisuutta.

Esitys pidetään yhdessä Miika Lippojoen kanssa.

Emma Falck

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Ohjelmapolku 1: Korkeakoulujen palvelutarpeet ja palveluintegraattorirooli

Korkeakoulujen yhteinen palveluintegrointi on erikseen järjestettävää yhteistyötä. Esityksessä tarkastellaan yhteisen palveluintegroinnin hyötyjä, haasteita ja kehitystä esimerkkien avulla korkeakoulujen sidosyksikön CSC:n näkökulmasta.

Esityksen jälkeen asiakkaan kommenttipuheenvuoron esittää Jani Leino, Turun yliopisto.

Samuli Malinen

Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, AAPA

Ohjelmapolku 1: Verkostojen tila

”State of Network” – Mitä AAPA-verkoston agendalla on juuri nyt ja lähitulevaisuudessa?

Hanna Nordlund

CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Ohjelmapolku 1: Digivisio 2030 -hanke korkeakouluissa

Digivisio 2030 mahdollistaa korkeakoulujen yhteistyönä joustavat oppimisen polut ja avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yhteiseen käyttöön. Esityksessä käydään läpi hankkeen etenemistä ja vaikutusta korkeakoulujen toimintaan.

Erja Widgrén-Sallinen

Itä-Suomen yliopisto

Ohjelmapolku 1: Yhteistyöllä tavoitteisiin?

Olemme siirtymässä uuteen normaaliin tapaan toimia, opiskella ja opettaa. Joustavat ja monimuotoiset ratkaisut nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Meidän tulisi yhteisesti pohtia uudenlaisia yhteistyömuotoja. Miten pääsemme yhteistyöllä tavoitteisiin?

Mika Luimula

Turun ammattikorkeakoulu

Ohjelmapolku 1: Seuraavan sukupolven oppimisratkaisut – metaverse tulee, oletko valmis?

Virtuaalitodellisuus tarjoaa opetukseen ja oppimiseen uusia mahdollisuuksia. Turun ammattikorkeakoulu on rakentanut virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä koulutusratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa. Olemme matkalla kohti koulutusalan metaverseä.

Esitys toteutetaan yhdessä Mika Suutarin ja Rauli Lautkankareen kanssa.

Toni Sallanmaa

Funidata Oy

Ohjelmapolku 1: Sisun kuusi käyttöönottoa

Kerromme esityksessämme Sisun kuudesta käyttöönotosta – ajatuksia yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa, tapahtumista, opituista asioista sekä tietenkin statistiikkaa. Sivuamme esityksessämme myös sitä, mihin suuntaan Sisu on menossa tulevaisuudessa.

Esitys toteutetaan yhdessä Mari Riihiahon kanssa.

Ohjelmapolku 2 puhujat
Marjo Joshi

Turun ammattikorkeakoulu

Ohjelmapolku 2: Pedagogisia ja teknisiä näkökulmia uuden oppimisympäristön käyttöönotossa

Turun AMK otti käyttöön koronapandemian aikana uuden oppimisympäristön, itslearningin ja koulutti henkilöstön etänä. Tule kuulemaan kokemuksista ja ajatuksista pedagogisista, teknisistä ja organisaation näkökulmista.

Esitys pidetään yhdessä Kati Aspin kanssa.

Topi Litmanen

CSC

Ohjelmapolku 2: Oppimisanalytiikan viitekehys : Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä

Kansallisen oppimisanalytiikan viitekehys pyrkii jäsentämään oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita analytiikan tekemisen tueksi.

Esitys pidetään yhdessä Jonna Korhosen kanssa.

Liisa Kallio

Jyväskylän yliopisto

Ohjelmapolku 2: Omakonetentti muuttaa EXAMin tenttitiloihin perustuvaa toimintamallia

Puheenvuorossa esitellään EXAMin omakonetentin pilottien tuloksia ja toiminnallisuuden jatkokehitystarpeita. Lisäksi pohditaan omakonetentin käyttötapauksia ja mitä korkeakoulujen pitää muuttaa toiminnassaan, jos tarve omakonetenteille kasvaa.

Esitys pidetään yhdessä Karoliina Sipovaaran kanssa.

Miikka Kairinen

Turun yliopisto

Ohjelmapolku 2: Sähköiset valintakokeet Turun yliopistolla

Miten vuoden 2020 sekä 2021 sähköiset valintakokeet hoidettiin IT:n näkökulmasta? Valintakokeet poikkeusoloista johtuen ensimmäisiä kertoja sähköisinä. 2020 etäkokeet, 2021 paikan päällä (jopa teltoissa).

Tia Hoikkala

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ohjelmapolku 2: Datan keräämisestä datan hyödyntämiseen – uusi palautejärjestelmä organisaation laatutyön tukena

Kun organisaation tarpeet palautteen keräämisessä ja käsittelyssä muuttuvat, nousee uusia vaatimuksia käytettävälle ohjelmistolle. Esittelyssä polku tarpeiden tunnistamisesta, muutoksen valmisteluun, käyttöönottoon, tuloksiin ja jatkosuunnitelmiin.

Marjaana Kareinen

LUT-yliopisto

Ohjelmapolku 2: LUT-korkeakoulujen kokemuksia hybridiopetuksesta

Opetusteknologiset ja pedagogiset haasteet ja kehityskaari hybridiopetuksessa. Pohdintaa opetusteknologisista valinnoista, järkevästä pedagogiikasta ja hallituista kustannuksista.

Mikael Uusi-Mäkelä

Laurea-ammattikorkeakoulu

Ohjelmapolku 2: Verkkotenttien automaattinen valvonta – kokemuksia Proctorio-pilotista

Laurea on pilotoinut tenttien etävalvontasovellus Proctoriota. Sähköisten tenttien valvontaan liittyy paljon pedagogisia, tietosuoja- ja turva ja taloudellisia kysymyksiä. Esittelemme pilotin tuloksia, johtopäätöksiä ja tulevaa yhteishankintaa.

Esitys pidetään yhdessä Irma Männyn kanssa.

Hanna Teräs

TAMK

Ohjelmapolku 2: Oppimisanalytiikka oppimisen tukena

Esityksessä pohditaan, kuinka oppimisanalytiikka voisi entistä paremmin nimensä mukaisesti tukea oppimista. Esityksen aineisto perustuu APOA-hankkeen piloteista saatuihin kokemuksiin, johtopäätöksiin ja suosituksiin.

Kati Iltanen

Tampereen yliopisto

Ohjelmapolku 2: Data-analytiikka opiskelun ja ohjauksen tukena

Puheenvuorossa esitellään AnalytiikkaÄly-hankkeessa kehitetyn AnalytiikkaÄly-sovelluksen toiminnallisuuksia sekä tuloksia Sisu-datalla ja keinotekoisella datalla tehdyistä pilotoinneista.

Esitys pidetään yhdessä Sami Hautakankaan kanssa.

Marko Borodavkin

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Ohjelmapolku 2: International UAS Exam – ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat

Puheenvuorossa esitellään ammattikorkeakoulujen uuden yhteisen verkossa toteutettavan International UAS Examin kehittämisen tilannetta. Englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa käytettävä valintakoe otetaan käyttöön keväällä 2022.

Esitys pidetään yhdessä Mikko Siitosen kanssa.

Rami Heinisuo

Eduix Oy

Ohjelmapolku 2:Ongelmanasettelun tärkeys tekoälytekniikoiden hyödyntämisessä jatkuvan oppimisen tukena

Harri Ketamo HeadAIlta ja Rami Heinisuo Eduuxuilta keskustelevat kertyneiden kokemusten pohjalta siitä, miten vaikeaa on kysyä oikeita kysymyksiä tekoälyn hyödyntämisen yhteydessä. Ilman oikeita kysymyksiä AI antaa vain jotain vastauksia.

Esitys pidetään yhdessä Harri Ketamon kanssa.

Ohjelmapolku 3 puhujat
Oona Laitinen

Laurea AMK

Ohjelmapolku 3: Tekoälyyn pohjautuva chatbot – asiakaspalvelijan käyttöönotto Laureassa

Laurean chatbot Pii on tekoälyyn pohjautuva keskusteleva palvelubotti. Tammikuusta 2020 lähtien Pii on palvellut vuorokauden ympäri, paikasta riippumatta niin Laurean opiskelijoita, työntekijöitä kuin Laureaan hakevia potentiaalisia opiskelijoita.

Esitys pidetään yhdessä Kimmo Pettisen kanssa.

Miika Lippojoki

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Ohjelmapolku 3: Microsoft-sopimusneuvottelut kaudelle 2022-2024

Puheenvuorossa tilannekatsaus Microsoft-sopimusneuvotteluista kaudelle 2022-2024, missä mennään nyt ja mitä on odotettavissa tulevalta kaudelta.

Mikko Järvinen

Turun yliopisto

Ohjelmapolku 3: Työasema pilvestä eli kuinka pyörää keksitään uudelleen

Työasemavirtualisointi ja VDI-toteutukset ovat olleet arkipäivää jo vuosia. Mitä etuja saadaan ja mitä haasteita tulee eteen kun fyysisessä koneessa toimivaksi suunniteltu käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot laitetaan pilveen – omaan tai ulkoiseen.

Janne Teräslahti

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Ohjelmapolku 3: Harjoittelijat puhelinpalvelussa – ilmaistyövoimaa vai palvelus yhteiskunnalle?

Metropolian helpdeskin puhelinpalvelun tarina erilaisten kokemusten kautta parhaiten toimivaan ratkaisuun: ammattioppilaitosten työssäoppimisjaksoja hyödyntävään, keskitettyyn malliin.

Esitys pidetään yhdessä Mikko Mäkelän kanssa.

Mika Suutari

Turun Ammattikorkeakoulu

Ohjelmapolku 3: Online Hub – Turun AMK:n uusi etäopetuksen tilakokonaisuus

EduCityn etäopetusta tukeva tilakokonaisuus Online Hub sisältää studiotiloja, loungen sekä hybridiopetustilan. Hub mahdollistaa livelähetykset sekä videotaltiointien laadukkaan toteutuksen.

IT-päivien aikana on myös vierailumahdollisuus hubiin.

Esitys toteuteaan yhdessä Antti Ala-Könnin kanssa.

Andreas Van Assche

Academic Software BV

Ohjelmapolku 3: How universities are transforming their management of software and cloud tools through a digital platform.

Academic Software has been developed by working with more than 2,250 schools and universities across Europe. It’s a tailored platform that manages approval flows, deployment, license authentication and support for all the digital assets and software.

Esitys toteuteaan yhdessä Risto Korhosen kanssa.

Ohjelmapolku 4 puhujat
Manne Miettinen

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Ohjelmapolku 4: Euroopan ja Suomen digitaalisen identiteetin hankkeet

EU:n komissio esitteli kesäkuussa 2021 aloitteen eIDAS-asetuksen päivittämisestä siten, että jäsenmaat velvoitettaisiin tarjoamaan kaikille asukkailleen digitaalinen lompakko. Esityksessä arvioidaan aloitetta Suomen koulutustoimialan näkökulmasta.

Jonna Korhonen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ohjelmapolku 4: Identiteetinhallinta digitaalisessa ympäristössä opetuksen ja koulutuksen toimialalla

Ajankohtaiset kuulumiset opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän käynnissä olevasta työstä koskien yhteistä, kestävää ratkaisua identiteetin ja omien tietojen hallintaa sekä tunnistautumista opetuksen ja koulutuksen toimialalla.

Vilho Kolehmainen

Digivisio 2030 -hanke

Ohjelmapolku 4: Kohti kansallista identiteetinhallintaa -Digivisio 2030”

Digivision tavoitetilassa oppijalla on yksi kansallinen identiteetti ja kaikessa koulutuksessa yhteinen tunnistautumispalvelu. Tämä mahdollistaa mm. pääsyn omaan oppimisdataan ja-profiiliin myös silloin, kun ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta.

Esitys pidetään yhdessä Tiina Maltuschin kanssa.

Johan Nyman

Åbo Akademi

Ohjelmapolku 4: Sähköiset allekirjoitukset korkeakoulusektorissa: käytäntö, tekniikka, eIDAS

Sähköisten allekirjoitusten hyödyntäminen korkeakoulun ydintehtävässä, ja sitä tukevissa palveluissa. Katsomme käytännön käyttötapauksia, lyhyesti myös tekniikkoja ja eIDAS-asetusta. Miten korkeakoulusektori voisi edistää alueen kehitystä?

Elina Toivanen

Turun yliopisto

Ohjelmapolku 4: Identiteetinhallinta korkeakouluissa: arki ja tulevaisuudenkuvat

Korkeakoulujen identiteetinhallinta on tasapainottelua toimintaympäristön muutosten, kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden sekä rajallisten resurssien välillä. Mistä puhutaan nyt ja miltä tulevaisuus näyttää identiteetinhallinnan näkökulmasta?

Ohjelmapolku 5 puhujat
Mikko Järvinen

Turun yliopisto

Ohjelmapolku 5: Microsoft Always On VPN – meneekö kaikki putkeen?”

Viimeistään koronapandemian myötä alkanut etätyö osoitti VPN-ratkaisujen tarpeen ja skaalautumishaasteet. Microsoftin suosittelema moderni ratkaisu etäyhteystarpeisiin on Always On VPN , mutta mikä AOVPN oikeasti on ja miten se toimii?

Juha Malmivaara

Tampereen korkeakouluyhteisö

Ohjelmapolku 5: Pilvipalveluiden tietoturvatason nosto Tampereen korkeakouluyhteisössä

Vuoden 2020-21 aikana on otettu kattavasti käyttöön erilaisia pilven tietoturvaa parantavia työkaluja. Esityksen tavoitteena on tarjota kokemuspohjaista tietoa eri ratkaisuista, niiden soveltamisesta ja vaikutuksesta tietoturvatilanteeseemme.

Esitys pidetään yhdessä Jari Seppälän kanssa

Soili Karinen

Tampereen yliopisto

Ohjelmapolku 5: SAM-ohjelmistojakelu

Kuvaus Tampereen Korkeakouluyhteisön SAM-kokonaisuudesta sopimushallinnasta ohjelmistojakeluun.

Esitys pidetään yhdessä Jussi-Pekka Piispan kanssa.

Jori Löytynoja

Oulun yliopisto

Ohjelmapolku 5: Laiteratkaisuja hybridiopetukseen Oulun korkeakouluissa

Esittelen Oulun korkeakoulujen opetustilojen, luentosalien ja neuvotteluhuoneiden teknisiä ratkaisuja laadukkaan hybridiopetuksen mahdollistamiseksi.

Eino Tuominen

Turun yliopisto

Ohjelmapolku 5: Virtuaalialustasta Yksityiseen Pilveen

Turun Yliopiston polku perinteisestä virtualisoinnista skaalautuvaan automatisoituun yksityispilveen.

AV-SIG -ryhmä

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Ohjelmapolku 5: Hybridihyppy – Kohti uutta normaalia kampuksilla

Esityksessä käydään läpi se miten syksy on mennyt hybriditeknisesti ja osuivatko tehdyt tilavarustelut sekä hybridiratkaisut kohdilleen. Samalla kuullaan hyviä ja huonoja käytäntöjä ja katsotaan minkälaisena nähdään tulevaisuuden hybriditilat.

Esitys toteutetaan AV-SIG -ryhmän nimissä, ei yksittäisenä korkeakouluna.

Ohjelmapolku 6 puhujat
Heidi Laine

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Ohjelmapolku 6: Arkaluonteisen datan käsittely tutkimusyhteistyössä

Organisaatio- ja/tai kansalliset rajat ylittävä tutkimusyhteistyö arkaluonteisella datalla asettaa haasteita tekniselle käsittely-ympäristölle. Puheenvuorossa käydään läpi vaatimuksia ja saatavilla olevia ratkaisuja.

Ari Mujunen

Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusasema

Ohjelmapolku 6: Kumuloituva tutkimusdata: Aalto/Metsähovin aurinkoarkistojen avaaminen Fairdata-palveluiden avulla

CSC:n Fairdata-palveluissa julkaistaan Metsähovin radiotutkimusaseman alati kasvavaa aurinkoaineistoa kaikille avoimeksi. Fairdata-palveluiden uusi ominaisuus mahdollistaa kasvavan datasetin julkaisun.

Esitys pidetään yhdessä Heidi Laineen kanssa.

Arho Virkki

Turun yliopistollinen keskussairaala

Ohjelmapolku 6: Tietoturvalliset käyttöympäristöt sairaanhoitopiireissä.

Uusi sosiaali- ja terveystietojen toisiokäytön laki vaatii tutkimukselta tietoturvallisia käyttöympäristöjä 1.5.2022. Esitys kertoo, miten tällaista ollaan toteuttamassa voimen lähdekoodin komponenteilla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Tommi Saranpää

Aalto-yliopisto

Ohjelmapolku 6: FINDATA ja Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa valmistellaan toisiolain mukaista käyttöympäristöä. Esityksessä kerrotaan mitä on saatu valmiiksi ja mitä vielä puuttuu. Teknisiä yksityiskohtia esitellään mahdollisimman paljon.