Tietosuojailmoitus

Turun ammattikorkeakoulu Oy
21.4.2021

Tietosuojailmoitus
Korkeakoulujen IT-päivät 2021
16.-17.11.2021

Järjestäjä/rekisterinpitäjä

Turun ammattikorkeakoulu Oy (2528160-3)
Joukahaisenkatu 3, 20520 TURKU

Yhteyshenkilö: Juha Venho
Puh. 050 598 5653
Sähköposti: juha.venho@turkuamk.fi

Henkilötietojen käsittelijä

Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy (Aboa) (y-tunnus 2805028-8)
Werstas, Tykistökatu 4, 20520 Turku
Puh. 040 565 6716
Sähköposti: info@aboaservices.fi

Yhteyshenkilö: Gunilla Sjöberg
Puh. 040 515 1537
Sähköposti: gunilla.sjoberg@aboaservices.fi

Järjestäjä on antanut Aboalle tehtäväksi tapahtuman käytännön järjestelyt, ja siten Aboa toimii henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä Turun ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavaan: tietosuoja@turkuamk.fi

Mihin henkilötietoja käytetään ja miten?

Sinulta kerätään sähköisen ilmoittautumisen kautta tietoja, joita tarvitaan esimerkiksi tapaamisten, logistiikan, sisäänkirjautumisen ja maksuliikenteen asianmukaiseen toteuttamiseen. Tietojesi perusteella sinulle voidaan myös toimittaa lisätietoja tapahtumasta, johon olet ilmoittautunut, ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Keräämme ainoastaan sellaisia tietoja, joita tarvitaan näiden palvelujen tarjoamiseen.

Henkilötietoja voidaan julkistaa, mikäli siitä on sovittu kanssasi tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Allergiatietoja käsitellään suostumuksellasi, jotta voimme huomioida ne tarjoiluissa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on osallistujan suostumus sekä sopimuksen täytäntöönpano (EU 679/2016 6.1 a & b).

Minkä tyyppisiä tietoja kerätään?

Keräämme seuraavia tietoja:

 • nimi ja yhteystiedot
 • tiedot siitä, edustatko osallistujana jotakin organisaatiota tai yritystä; tällöin myös asema ja organisaation/yrityksen nimi
 • tiedot ruoka-aineallergioista
 • laskutusosoite

Saatamme kerätä muitakin olennaisia tietoja, jos tapahtuman luonne ja sen toteuttaminen sitä edellyttävät.

Miten kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietosi poistetaan ilmoittautumisjärjestelmästä viimeistään vuoden kuluttua tapahtumasta.

Keille tietojasi voidaan luovuttaa?

Luovutamme joitakin tietoja tarpeen mukaan yhteistyökumppaneillemme (kuten konferenssi- tai kokouspaikoille, hotelleille ja ravintoloille).

Kaikki henkilötiedot käsitellään turvallisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Henkilötietojasi ei luovuteta muille eikä siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle ilman suostumustasi.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Aboaan sähköpostitse (info@aboaservices.fi).

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietojasi kerätään suostumuksellasi, kun ilmoittaudut tapahtumaan. Ilmoittautumisen yhteydessä voit antaa suostumuksesi osallistumisesi julkaisemiseen esim. osallistujaluetteloissa, verkkosivuilla ja sovelluksissa.

Jos et ilmoittautuessasi anna pyydettyjä tietoja, ilmoittautumistasi ei voida käsitellä eikä sinua voida rekisteröidä osallistujaksi.

Kuinka henkilötietosi suojataan?

Sähköiset materiaalit säilytetään IT-järjestelmissä ja tietokoneilla, jotka on suojattu luvattomalta käytöltä muun muassa salasanoin. Järjestelmissä on eri käyttäjätasot, ja käyttöoikeudet on rajattu siten, että käyttäjillä on pääsy ainoastaan työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin.

Paperimuotoisia tietoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • peruuttaa suostumuksesi
 • pyytää tietoja henkilötietojesi käsittelystä
 • saada nähtäväksesi sinua koskevat henkilötiedot
 • vaatia virheellisten tietojen oikaisemista
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietosuojailmoituksen päivittäminen

Tietosuojailmoituksen uusin versio löytyy tapahtuman verkkosivustolta.

Yhteystiedot

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa info@aboaservices.fi. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi